Üye Girişi
Mizaç Karakter Envanteri
Cinsiyetiniz:
Adınız Soyadınız:  
Yaşınız:  
Medeni Durumunuz:
Eğitim Durumunuz:  
Mesleğiniz
 
E-Posta :  
Her ifade DOĞRU (D) ya da YANLIŞ (Y) olarak yanıtlanabilir. İfadeleri okuyunuz ve hangi seçeneğin sizi en iyi tanımladığına karar veriniz. Sadece şu anda nasıl hissettiğiniz değil, çoğunlukla ya da genellikle nasıl davrandığınızı ve hissettiğinizi tanımlamaya çalışınız.

* Bu anket formunu kendi başınıza doldurunuz.

* Lütfen tüm soruları yanıtlayınız.

* Her ifadeyi dikkatlice okuyunuz, ancak yanıtlarken çok zaman harcamayınız.

1

Çoğu kimse zaman kaybı olduğunu düşünse bile, sırf eğlence ya da heyecan olsun diye çoğunlukla yeni şeyler denerim.

 

2

Çoğu kimseyi kaygılandıran durumlarda bile, genellikle her şeyin iyiye gideceğine güvenirim.

 

3

Çoğu kez, güzel bir konuşma ya da şiirden derinden etkilenirim.

 

4

Çoğu kez, koşulların kurbanı olduğumu düşünürüm.

 

5

Benden çok farklı olsalar bile, genellikle başkalarını olduğu gibi kabul ederim.

 

6

Mucizelerin olabileceğine inanırım.

 

7

Beni inciten kimselerden intikam almak hoşuma gider.

 

8

Bir şeye yoğunlaştığımda, çoğu kez zamanın nasıl geçtiğinin farkına varmam.

 

9

Çoğu kez, yaşamın pek az bir amacı ya da anlamı olduğunu düşünürüm

 

10

Herkesin karşısına çıkabilecek sorunlara çözüm bulmakta yardımcı olmak isterim.

 

11

Belki de yaptığımdan daha fazlasını başarabilirim, ancak bir şeye ulaşmak için kendimi gereğinden fazla zorlamada bir yarar görmüyorum.

 

12

Başkaları endişelenecek bir şey olmadığını düşünseler bile, tanıdık olmayan ortamlarda kendimi çoğunlukla gergin ve endişeli hissederim.

 

13

İşleri yaparken geçmişte nasıl yapıldığını düşünmeksizin, çoğu kez o anda nasıl hissettiğimi temel alarak yaparım.

 

14

İşleri başkalarının arzularına bırakmaktansa, genellikle kendi tarzıma göre yaparım.

 

15

Çoğu kez çevremdeki kimselerle öylesine bağlantılı olduğumu düşünürüm ki, sanki aramızda bir ayrılık yokmuş gibi gelir.

 

16

Benden farklı düşünceleri olan kimselerden, genellikle hoşlanmam.

 

17

Çoğu durumda, doğal tepkilerim geliştirmiş olduğum iyi alışkanlıklara dayanır.

 

18

Bir çok eski arkadaşımın güvenini kaybedecek dahi olsam, zengin ve ünlü olmak için yasal olan hemen her şeyi yaparım.

 

19

Çoğu kimseden daha çok tedbirli ve deneyimliyimdir

 

20

Bir şeylerin yanlış gidebileceğinden endişelendiğim için, çoğu kez yapmakta olduğum işi bırakmak zorunda kalırım.

 

21

Yaşantı ve duygularımı kendime saklamak yerine, arkadaşlarımla açıkça tartışmaktan hoşlanırım.

 

22

Çoğu kimseden daha az enerjiye sahibim ve daha çabuk yorulurum.

 

23

Yapmakta olduğum işe kendimi fazla kaptırıp başka her şeyi unuttuğumdan, çoğu kez “dalgın” olarak adlandırılırım.

 

24

Ne yapmak istediğimi seçmede kendimi nadiren serbest hissederim.

 

25

Bir başkasının duygularını, çoğu kez kendiminkiler kadar dikkate alırım.

 

26

Birkaç saat sessiz ve hareketsiz kalmaktansa, çoğu zaman biraz riskli şeyler (sarp tepeler ve keskin virajlar üzerinde araba kullanmak gibi) yapmayı tercih ederim.

 

27

Tanımadığım kimselere güven duymadığım için, çoğu kez yabancılarla tanışmaktan kaçınırım.

 

28

Başkalarını edebileceğim kadar çok memnun etmekten hoşlanırım.

 

29

Bir iş yaparken “yeni ve geliştirilmiş” yollardan çok, “eski ve denenmiş” yolları tercih ederim.

 

30

Zaman yokluğu nedeniyle, genellikle işleri önemlilik sırasına göre yaparım.

 

31

Çoğu kez hayvanları ve bitkileri yok olmaktan korumaya yarayacak işler yaparım.

 

32

Çoğu kez başka herkesten daha zeki olmayı dilerim.

 

33

Düşmanlarımın acı çektiğini görmek bana hoşnutluk verir.

 

34

Her ne zaman olursa olsun, çok düzenli olmak ve kişiler için kurallar koymaktan hoşlanırım.

 

35

Dikkatim çoğu kez başka bir şeye kaydığı için, uzunca bir süre aynı ilgiyi sürdürmem güçtür.

 

36

Tekrarlanmış uygulamalar bana, çoğu anlık dürtüler ya da telkinlerden daha güçlü olan iyi alışkanlıklar kazandırdı.

 

37

Genellikle o kadar kararlıyımdır ki, başkaları vazgeçtikten sonra bile çalışmaya devam ederim.

 

38

Yaşamda, bilimsel olarak açıklanamayan bir çok şeye hayran olurum.

 

39

Bırakabilmeyi dilediğim bir çok kötü alışkanlığım var.

 

40

Sorunlarıma çoğu kez bir başkasının çözüm sağlamasını beklerim.

 

41

Çoğu kez nakit param bitinceye ya da aşırı kredi kullanıp borçlanıncaya kadar para harcarım.

 

42

Gelecekte bir hayli şanslı olacağımı düşünürüm.

 

43

Hafif rahatsızlık ya da gerginlikten çoğu kimseye göre daha geç kurtulurum.

 

44

Yalnız olmak beni her zaman rahatsız etmez.

 

45

Gevşemekteyken, çoğunlukla beklenmedik şekilde içgörü (yani olayların altında yatan nedeni keşfederim) ya da anlayış parıltıları hissederim.

 

46

Başkalarının benden ya da işleri yapma tarzımdan hoşlanıp hoşlanmadıklarına pek aldırmam.

 

47

Herkesi memnun etmek mümkün olmadığı için, genellikle kendim için ne istiyorsam sadece onu edinmeye çalışırım.

 

48

Görüşlerimi kabul etmeyen kimselere karşı sabırlı değilimdir.

 

49

Çoğu kimseyi pek de iyi anladığım söylenemez.

 

50

Ticarette başarılı olmak için sahtekar olmak zorunda değilsiniz.

 

51

Bazen kendimi doğayla öylesine bağlantılı hissederim ki, her şey bir canlı organizmanın parçasıymış gibi görünür.

 

52

Konuşmalarda konuşmacı olmaktan çok iyi bir dinleyicimdir.

 

53

Çoğu kimseden daha çabuk öfkelenirim.

 

54

Bir grup yabancıyla tanışmak zorunda olduğumda, çoğu kimseden daha sıkılganımdır.

 

55

Çoğu kimseden daha duygusalımdır.

 

56

Bazen neler olacağını sezmeme olanak veren bir “altıncı his”e sahipmişim gibi gelir.

 

57

Birisi beni bir şekilde incitti mi, genellikle acısını çıkartmaya çalışırım.

 

58

Tutumlarımı, büyük ölçüde denetimim dışındaki etkiler belirler.

 

59

Her gün amaçlarıma doğru bir adım daha atmaya çalışırım.

 

60

Çoğu kez, başkalarından daha güçlü olmayı dilerim.

 

61

Karar vermeden önce işler konusunda uzunca süre düşünmeyi tercih ederim.

 

62

Çoğu kimseden daha çok çalışırım.

 

63

Çok kolay yorulduğumdan, çoğu kez kısa uykulara ya da ek dinlenme dönemlerine gereksinim duyarım.

 

64

Başkalarının hizmetinde olmaktan hoşlanırım.

 

65

Üstesinden gelmem gereken geçici sorunlara aldırmaksızın, daima her şeyin yolunda gideceğini düşünürüm.

 

66

Çok miktarda para biriktirmiş olsam dahi, kendim için para harcamakta zorlanırım.

 

67

Çoğu kimsenin bedensel olarak tehlike hissettiği durumlarda, genellikle sakin olurum.

 

68

Sorunlarımı kendime saklamaktan hoşlanırım.

 

69

Kişisel sorunlarımı, çok az tanıdığım veya kısa süre önce tanıştığım insanlarla tartışmaktan rahatsız olmam.

 

70

Seyahat etmek ya da yeni yerler araştırmaktansa, evde oturmaktan hoşlanırım.

 

71

Kendilerine yardımı dokunamayan zayıf kimselere yardım etmenin zekice olduğunu düşünmüyorum.

 

72

Bana haksızlık yapmış olsalar dahi, başkalarına haksızca davranırsam huzursuzluk hissederim.

 

73

İnsanlar genellikle bana nasıl hissettiklerini anlatırlar.

 

74

Çoğu kez, sonsuza değin genç kalabilmeyi dilerim.

 

75

Yakın bir arkadaşımı kaybedince, genellikle çoğu kimseden daha çok üzülürüm.

 

76

Bazen, zaman ve mekanda sonu ve sınırı olmayan bir nesnenin sanki parçasıymışım hissine kapılırım.

 

77

Bazen başkalarına karşı sözcüklerle açıklayamadığım bir yakınlık hissederim.

 

78

Bana geçmişte haksızlık yapmış olsalar dahi, başkalarının duygularını dikkate almaya çalışırım.

 

79

Katı kurallar ve düzenlemeler olmaksızın, insanların her istediklerini yapabilmeleri hoşuma gider.

 

80

Bana karşı dostça davranmayacakları daha önce söylenmiş olsa dahi, yabancılarla buluştuğumda rahat ve açık sözlü olmayı sürdürürüm.

 

81

Gelecekte bir şeylerin kötüye gideceği konusunda, çoğu kimseden genellikle daha endişeliyimdir.

 

82

Bir karara varmadan önce genellikle her şeyi etraflıca düşünürüm.

 

83

Başkalarına karşı sempatik ve anlayışlı olmanın, pratik ve katı düşünceli olmaktan daha önemli olduğunu düşünürüm.

 

84

Etrafımdaki tüm nesnelere karşı çoğunlukla güçlü bir bütünlük hissi hissederim.

 

85

Çoğu zaman “Süperman” gibi özel güçlerimin olmasını dilerim.

 

86

Başkaları beni çok fazla denetliyor.

 

87

Öğrendiklerimi başkalarıyla paylaşmaktan hoşlanırım.

 

88

Dinsel yaşantılar, yaşamımın gerçek amacını anlamamda bana yardımcı olmuştur.

 

89

Çoğu kez başkalarından çok şey öğrenirim.

 

90

Tekrarlanmış uygulamalar, başarılı olmamda bana yardımı olan, pek çok şeyde iyi olmama olanak vermiştir.

 

91

Abartılı olan veya gerçek olmayan şeylere dahi, genellikle başkalarını inandırabilirim.

 

92

Hafif rahatsızlık ya da gerginlikten kurtulmak için daha fazla dinlenme, destek ya da güvenceye gereksinim duyarım.

 

93

Yaşamın kuralları olduğunu ve hiç kimsenin acı çekmeksizin bunları çiğneyemeyeceğini bilirim.

 

94

Başkalarından daha çok zengin olmak istemem.

 

95

Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için, kendi yaşamımı severek riske ederdim.

 

96

Bir şey hakkında uzunca süre düşündükten sonra dahi, mantıksal nedenlerimden çok duygularıma güvenmeyi öğrendim.

 

97

Bazen yaşamımın, büyük bir manevi güç tarafından yönetildiğini düşünürüm.

 

98

Bana adice davranan birisine genellikle adice davranmaktan hoşlanırım.

 

99

Son derece pratik ve duygularına göre hareket etmeyen birisi olarak tanınırım.

 

100

Benim için, birisiyle konuşurken düşüncelerimi düzenlemek kolaydır.

 

Copyright © 2013 Alaaddin Debgici | debgici.com
Sırakapılar Mah. Saltak Cad. No:67 D:1-2-3 DENİZLİ
facebook twitter Web
            Sitesi Tasarımı